torsdag, 20 juni, 2024

EFS Mittsveriges årsmöte 2024

EFS Mittsveriges årsmöte 2024

Varmt välkommen till EFS Mittsveriges årsmöte i Sörbykyrkan, Örebro den 9 maj!

Eftersom EFS Mittsverige i år är värdar för EFS årsmöteskonferens kommer årsmötet att hållas i Örebro dagen innan årsmöteskonferensen startar.

Årsmötet startar kl. 14.00 i Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro. Varje förening eller grupp ansluten till EFS Mittsverige har rätt att sända ombud till årsmötet. Antalet ombud din förening kan skicka beror på föreningsform och antalet medlemmar i enlighet med EFS Mittsveriges stadgar:

Antal ombud från föreningarna – stadgetext

4.3
För representation vid årsmötet gäller följande:
4.3.1
Ansluten EFS-förening1 äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden väljs av medlemmarna och kan endast utses bland dessa.
4.3.2
Ansluten EFS-grupp2 äger rätt att vara representerad genom två ombud.
4.3.3
Ansluten annan förening3 äger rätt att vara representerad genom två ombud.

Anmälan av ombud till årsmötet

Alla ordförande har tidigare i år fått e-post från EFS riks med uppgift om antal ombud man får skicka till EFS årsmöte. Samma antal ombud får man också skicka till EFS Mittsveriges årsmöte.

För att anmäla ombud ska föreningens ordförande skicka mejl till organisationssekreterare Tea Gustavsson, tea.gustavsson@efs.nu, med uppgift om namnen på de ombud som föreningen har utsett senast den 7 maj 2024. Ombuden behöver visa upp en ifylld fullmakt när de kommer till årsmötet. OBS! Fullmaktsgranskningen avslutas 13.50, så kom i god tid innan årsmötet startar.

Fullmaktsblankett

Program årsmötet

Kl. 13.00 – 13.50 Fullmaktsgranskning

Kl. 14.00 EFS Mittsveriges årsmöte öppnar

Kl. 17.00 Gemensam pizzamiddag till självkostnadspris

Kl. 19.00 Bön- och lovsångskväll för alla som vill tillsammans med EFS Böneteam och Sörbykyrkans musiker.

Klicka här för att ladda ned en mapp med alla handlingarna!

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Kompletterande underlag till årsmöteshandlingar

Årsredovisning EFS Mittsverige 2023

Årsredovisning Beskowska fonden 2023

Revisionsberättelse EFS Mittsverige 2023

Revisionsberättelse Beskowska fonden 2023

Har du frågor rörande årsmötet, kontakta vår organisationssekreterare Tea Gustavsson på tel.nr 073-856 94 30 eller via e-post: tea.gustavsson@efs.nu.