torsdag, 20 juni, 2024

Handlingsplan 2023

Handlingsplan 2023

Vid EFS Mittsveriges årsmöte den 22 april 2023 fastställdes årets handlingsplan för distriktet EFS Mittsverige.

Handlingsplanen utgår från EFS vision, uppdrag och fokusområden. Dessa är gemensamma för alla EFS regioner och distrikt. Varje region eller distrikt arbetar sedan fram långsiktiga strategier, mål och aktiviteter för den egna regionen/distriktet. Den handlingsplan som klubbades på årsmötet är distriktets centrala handlingsplan. De mål som återfinns i handlingsplanen är konkreta mål för distriktets arbete fram till och med 2024 och avser distriktets centrala verksamhet, inte varje enskild förening. Detsamma gäller de aktiviteter som finns i handlingsplanen. De långsiktiga strategierna är tänkta att finnas kvar under en längre tid (ca 10 år), medan målen revideras vart tredje år och aktiviteterna varje år. 

Varje förening som ingår i distriktet EFS Mittsverige leds av en fristående styrelse och är alltså inte bundna av denna handlingsplan så till vida att de måste inrätta all sin verksamhet efter den. Varje förening är fri att arbeta lokalt på det sätt som man anser främjar evangeliet bäst just där. Däremot kan EFS Mittsveriges handlingsplan tjäna som inspiration i den egna verksamheten.

Handlingsplan EFS Mittsverige 2023