tisdag, 21 maj, 2024

Om oss » EFS Mittsverige

EFS Mittsverige

EFS består av missionsföreningar, missionsföreningarna vill:

  • Stärka medlemmars tro på Jesus Kristus
  • Hjälpa andra till en personlig gudstro
  • Inspirera varandra till gemenskap och tjänst i förening/kyrka och samhället.

Snabbfakta

EFS Mittsverige består av:

EFS Mittsverige – ett distrikt i EFS

EFS är i dag indelat i sju distrikt eller regioner. EFS Mittsverige omfattar följande län: Gotland, Gävleborg, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro. Eller uttryckt med kyrklig indelning: Stockholm, Uppsala, Västerås, Strängnäs och Gotlands stift.

Distriktet är en sammanslutning av de missionsföreningar som finns i området och som har valt att arbeta i anslutning till rörelsen EFS. Dessa missionsföreningar, som kan arbeta helt fristående eller i samverkan med Svenska kyrkans församlingar, är den viktigaste delen i EFS organisation. De är basen för allt annat arbete.

Liksom övrig EFS verksamhet så har distriktet som mål att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt. Så står det i §1 i stadgarna.
Distriktet vill förverkliga detta mål genom att:

  • Vara ett sambandsorgan mellan EFS centralorganisation och anslutna föreningar.
  • Vara ett organ för samverkan och rådgivning för att med rätt förvaltarskap kunna använda de resurser som finns inom distriktsorganisationen.
  • Komplettera den lokala verksamheten på de områden där den saknar egna resurser
  • Handha anställningarna inom verksamhetsområdet
  • Ta initiativ till lokal verksamhet på nya områden.

EFS Mittsveriges organisation?

Strukturskiss EFS Mittsverige

Årsmötet utser en styrelse med 9 medlemmar. Årsmötet granskar även verksamhet och ekonomi för tidigare år och fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet tar också beslut om budget för kommande år och inriktning för distriktets verksamhet i form av Mål och handlingsplan.

Styrelsen väljer en understyrelse som ansvarar för Hagabergs folkhögskolas verksamheter.

Distriktsexpeditionen är en resurs för styrelsen och för arbetet i distriktet.

För att effektivisera arbetet så har styrelsen beslutat att också tillsätta två permanenta utskott och ett presidium. Avsikten är att utskotten inom sina respektive kompetensområden ska ges en långtgående rätt och skyldighet att agera och fatta beslut.

De två utskotten är Utskottet för distriktsmission (DM) och Utskottet för Ekonomi och förvaltning (EF). I utskotten sitter en blandning av representanter från distriktsstyrelsen och sådana som inte tillhör styrelsen.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till styrelsen

Dokument

EFS Mittsveriges stadgar (Öppnas i nytt fönster)
EFS Mittsveriges årsredovisning 2022 (Öppnas i nytt fönster)
Beskowska fondens årsredovisning 2022 (Öppnas i nytt fönster)