söndag, 29 november, 2020

Månadens andakt – Vem vänder du dig till?

“En del av oss går in i denna höst med inställningen och förhoppningen om positiv förändring och att ”det löser sig”. För andra av oss kan höstens stundande närvaro innebära uppgivenhet, rädsla, sorg och fruktan för hur allt kommer att bli …” Salt-koordinator Olof Schelin delar sina tankar.


Läs mer »