torsdag, 20 juni, 2024

Om oss » EFS

EFS

En missionsrörelse inom Svenska kyrkan

 • Rörelsen bildades 1856 för förnyelse av Svenska kyrkan.
 • Intresset för mission var starkt och bidrog till ett tidigt utlandsarbete.
 • EFS vill uppmuntra varje människas personliga engagemang och delaktighet i kyrkan.
 • EFS är en demokratisk organisation som ger alla medlemmar samma rätt att säga sin mening.
 • EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan.
 • EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.

EFS betonar den personliga gudsupplevelsen och vill särskilt lyfta fram förlåtelsen och försoningen.

 

EFS vill …

 Idag fortsätter EFS sitt arbete och vill vara en del i att forma den nya folkkyrka som blev till år 2000 då kyrkan skiljdes från staten.

EFS som en rörelse i Svenska kyrkan vill bidra genom att arbeta för och driva följande punkter:

 • Uppmuntra och stödja personlig kristen tro
 • Inspirera till andligt samtal och bibelbruk
 • Skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som i världen
 • Betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag
 • Erbjuda föreningsformen som redskap för gemenskap, inspiration och tjänst

Läs mer om EFS på www.efs.nu