fredag, 19 april, 2024

Om oss » GDPR

GDPR

På EFS Mittsverige värnar vi om varandra. En del i det är att värna om ett högt skydd för våra medlemmars personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Mycket är likt, men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av GDPR har vi på EFS Mittsverige funderat över hur vi hanterar personuppgifter som vi har tillgång till. Vi har omarbetat våra strukturer och även kompletterat vår policy med en integritetspolicy som beskriver hur vi sparar och använder din personliga information. Detta gör vi för att vi vill att vår kommunikation och kontakt med dig som medlem i EFS Mittsverige ska vara så god som möjligt.

Ta gärna del av våra integritetspolicys.