torsdag, 22 februari, 2024

Om oss » Bli medlem i EFS

Bli medlem i EFS

Det kan kännas som ett stort steg att gå med i en kristen förening, och kanske också som ett onödigt steg. Visst går det att vara med i församlingen utan att vara med i EFS missionsförening, men det finns ändå flera skäl till att ta steget och bli medlem!

Varför bli medlem?

Du får

  • Ökad samhörighet och gemenskap med kristna vänner
  • Ökad möjlighet att påverka kyrkans arbete i det lokala sammanhanget
  • Göra en insats för Guds rike

Det här innebär ett medlemskap

  • Att du vill stödja EFS grundidé och det arbete som medlemmar har tagit ansvar för i och utanför Sverige
  • Ett personligt ställningstagande, som inför dig själv och andra säger något viktigt om din livsinriktning
  • Att du står med ditt namn i missionsföreningens matrikel
  • Att du efter förmåga tar ansvar för föreningens åtaganden

Välkommen!

Distrikts och riksmedlem

Om det inte finns ett lokalt EFS där du bor men du vill stödja EFS arbete kan du bli medlem på distrikts eller riksnivå. Ta kontakt med distriktsexpeditionen, eller EFS Rikskansli i Uppsala, Margareta Forsberg tfn 018-430 25 00.

Ett medlemskap innebär inte att du måste kunna skriva under på allt i den kristna trosläran. Ett medlemskap innebär att du själv vill växa och utvecklas som människa i en kristen gemenskap.
Du är varmt välkommen att kontakta oss på distriktsexpeditionen om du har några frågor! Kontaktuppgifter finns här!

På den här sidan kan du hitta en EFS-förening nära dig!