torsdag, 20 juni, 2024

Distriktsscoutrådet

Distriksscoutrådet är utsett av EFS och Salt Mittsveriges styrelser för att samordna arbetet med Salt scout i distriktet. Vart tredje år anordnas bland annat ett scoutläger.

Medlemmar i distriktsscoutrådet

Magnus Lennartsson, Västerås
Kontaktmagnus.m.lennartsson@svenskakyrkan.se