torsdag, 20 juni, 2024

Kontakt » Sänd

Sänd

– ett redskap till hjälp för lokala sammanhang

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21) Detta är vår kallelse: att sändas av Fadern till de människor som han har kallat oss till. Men vilka är det? Och hur når vi dem vi är kallade till med budskapet om Jesus? Sänd är en kurs som är utformad för att hjälpa lokala sammanhang att söka svar på dessa frågor och att steg för steg arbeta vidare med hur ni kan uppfylla er del av missionsuppdraget.

Vår vision med Sänd är att ni får redskap för att nå nya människor, utvecklas som gemenskap, få växa i er Gudsrelation och i ert lärjungaskap.

Vilka sammanhang kan vara med?

Sänd är utformat för att passa ditt sammanhang – stort som smått, det växande eller det minskande, i storstaden eller på landsbygden. Undervisningen utgår från frågor som: Vilka är vi kallade att nå och hur når vi dem? Hur gör vi vår församlingsgemenskap mer inbjudande för nya människor? Hur hjälper vi människor att komma i funktion i sina gåvor? Tillsammans söker vi svar på dessa frågor och letar konkreta lösningar utifrån varje lokal gemenskap.

Upplägg

En ledargrupp på fyra till åtta personer samlas fredag och lördag, en gång per termin, under en tvåårsperiod. De möts tillsammans med andra sammanhang i en lärandegemenskap där de får lära sig av varandra, arbeta i den egna ledargruppen och ta tid i bön och tillbedjan. Inför varje träff förbereder sig grupperna genom att se videoundervisning. Mellan träffarna möter gruppen sin handledare som stöttar och hjälper i förändringsarbetet. Varje sammanhang arbetar utifrån sina egna förutsättningar och sin egen kallelse.

Var hålls Sänd?

Sänd finns både regionalt och nationellt. De regionala kurserna har en gemensam start och avslut medan den nationella kursen ges i Uppsala. Till den senare finns det möjlighet att ansluta sig varje termin.

Sänd startar den 10–11 november 2017 i Uppsala.

Foldrar för Sänd kan beställas från: EFS kansli Box 23001, 750 23 Uppsala
För mer info: Sverigeavdelningen, ingrid.lundstrom@efs.nu eller mia.strom@efsmittsverige.org.

”Vi har tagit det bästa från vårt tidigare arbete med Växtkraft och Tillväxt- och nyplanteringsakademin och tagit fram en ny kurs som vi tror kommer att hjälpa lokala sammanhang att ännu mer kunna leva ut missionsuppdraget på hemmaplan.”
Ingrid Lundström och Martin Alexandersson