torsdag, 20 juni, 2024

INSTÄLLT extra distriktsmöte 23 nov 2022

INSTÄLLT extra distriktsmöte 23 nov 2022

augusti 22, 2022 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för INSTÄLLT extra distriktsmöte 23 nov 2022

Extra distriktsmöte 23 november ställs in

Den 15 oktober 2022 fattade distriktsstyrelsen beslut att justera tidplanen för den pågående omorganisationen. Istället för att flytta över distriktets fastighetsbestånd samtidigt som man också genomför den planerade stadgeändringen kommer processen att delas upp så att fastighetsbeståndet förs över innan stadgeändringen genomförs.  Det innebär att det inte längre finns något behov att fatta ett första beslut om stadgeändring vid ett extra distriktsmöte, utan det går att invänta ordinarie årsmöte. Det extra distriktsmöte som utlysts till den 23 november ställs därför in.

Att distriktsstyrelsen beslutat att justera tidplanen beror på att man bedömer att övergången för Hagabergs folkhögskola kan genomföras smidigare vid en något längre process.

/EFS Mittsveriges distriktsstyrelse

Tidigare text

EFS Mittsveriges styrelse kallar härmed till ett extra distriktsmöte den 23 november 2022 kl. 19.00.

Mötet kommer att genomföras digitalt.

Distriktsmötet sammankallas för beslut gällande styrelsens proposition om stadgeändring för EFS Mittsverige. Klicka här för att se föredragningslista, bakgrund till propositionen samt stadgeförslaget.

För ändring av EFS Mittsveriges stadgar krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande distriktsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Stadgarna blir därefter giltiga först efter godkännande av EFS riksorganisations styrelse.

OBS!

Alla föreningar har tidigare fått brev om att det extra distriktsmötet skulle hållas den 6 oktober, men det extra distriktsmötet har alltså flyttats fram till den 23 november. I brevet stod också uppgifter om det antal ombud som varje förening har rätt att skicka. Detta antal, samt de handlingar som skickats ut gäller alltså fortfarande. Det är endast datumet för distriktsmötet som har ändrats. Ändringen av datum beror på att den tidigare kallelsen av misstag inte skett i enlighet med gällande stadgar.