tisdag, 21 maj, 2024

Ansök om SST-bidrag 2022

Ansök om SST-bidrag 2022

april 4, 2022 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Ansök om SST-bidrag 2022

EFS Mittsverige kommer även i år att dela ut det bidrag som vi erhåller från Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. I enlighet med de statliga reglerna ska bidraget användas för att ”bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” Missionsföreningar inom EFS Mittsverige kan ansöka om att erhålla en del av det bidraget genom att skicka in en ansökan senast den 30 april 2022.

I bedömningen kommer också följande verksamhetsområden att prioriteras:

  • Ungdomsarbete och särskilt arbete för att stödja ungdomar att finna vägen in i det ”vuxna” EFS.
  • Utvecklingsprojekt som syftar till att befintliga föreningar kan fungera som en lokal missionsstation.
  • Utvecklingsprojekt för att starta nya gudstjänstfirande gemenskaper och EFS- föreningar.
  • Smågruppsarbete för att leva och växa i tro.

Hur ansöker man?

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka in den tillsammans med föreningens senaste resultat- och balansräkning samt ifylld redovisningsblankett avseende utbetalt SST-bidrag 2021 via e-post till mittsverige@efs.nu. Det går också att skriva ut blanketten och istället skicka den per post till EFS Mittsverige, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm. Ansökan ska vara EFS Mittsverige tillhanda senast den 30 april 2022.

OBS! De föreningar som fick SST-bidrag i fjol ska också i samband med ansökan redovisa 2021 års SST-bidrag (utbetalat sommaren 2021) genom att fylla i den särskilda redovisningsblanketten nedan. Nya ansökningar om SST-bidrag från föreningar som inte skickat in redovisning av tidigare utbetalat SST-bidrag kommer inte att beaktas.

Ansökningsblankett SST-bidrag 2022 – ladda ner blanketten, fyll i och skicka in. Bifoga även senaste resultat- och balansräkning.

Återredovisning

Även föreningar som beviljades SST-bidrag 2021 men som inte gör en ansökan om SST-bidrag för 2022 ska återredovisa hur förra årets SST-bidrag har använts. Fyll i redovisningsblanketten ovan och skicka även med föreningens årsredovisning för 2021. Återredovisning ska ske senast den 30 april 2022.

Redovisningsblankett SST-bidrag 2021 – ladda ner blanketten, fyll i och skicka in. Bifoga även senaste resultat- och balansräkning.