torsdag, 20 juni, 2024

Kallelse årsmöte Salt Mittsverige 2022

Kallelse årsmöte Salt Mittsverige 2022

oktober 26, 2021 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Kallelse årsmöte Salt Mittsverige 2022

Härmed kallas till årsmöte för Salt Mittsverige lördag 23 april 2022.

Motion skall enligt Salt Mittsveriges stadgar inges senast två månader före årsmötet. Gäller motionen stadgeändring skall den inges senast tre månader före årsmötet. Huvudfråga för årsmötet 2022 är beslut i frågan om nedläggning av Salt Mittsverige som självständig förening. Ett första beslut fattades på årsmötet 2021.

Rätt att väcka motion tillkommer:

  • Revisor
  • Ansluten förening
  • Medlem i ansluten Saltförening och enskild medlem i Salt Mittsverige

SMÅL 2022 är förlagt till Lindängen och Hagabergs folkhögskola, Södertälje 22–24 april.