torsdag, 17 augusti, 2017

Salt – barn och unga » Livskraft nyårsläger

Livskraft nyårsläger

Livskraft
Ingen copyrightIngen copyright

Livskraft Mitt är ett nyårsläger i Lötenkyrkan och Johannelund i Uppsala och pågår mellan 28/12 och 1/1. Lägret riktar sig till de som går i nian eller är äldre.

Lägret startade 1997  och har varit varje år sedan dess. Arrangörer är EFS Mittsverige, Salt – Barn och Unga i EFS, Johannelunds teologiska högskola, Credo, Hagabergs folkhögskola och Lötenkyrkan.

Mer info och anmälan på hemsidan: www.livskraft.efs.nu

 

Vill du stötta Livskraft ekonomiskt?

Är du för gammal för Livskraft Mitt?
Är det ändå bra att Livskraft finns?

Hjälp till och stötta Livskraft ekonomiskt!

Livskraft är ett nyårsläger för den som går i nian eller är äldre. På lägret
varvas bibelstudier, smågrupper och seminarier med gudstjänster och
förstås ett trevligt nyårsfirande.
Årets Livskraft går som vanligt av stapeln 28 december till den 1 januari. Arbetet med lägret har pågått sedan i februari och antagligen blir lägret fullt även i år. I så fall blir det nästan 200 deltagare och runt 60 ledare som under fyra dygn vistas i Lötenkyrkan och Johannelund i Uppsala.
Mer info: www.livskraft.efs.nu (Klicka på Mitt)

Ge din gåva genom att sätta in pengar på
Johannnelunds bankgiro nr 5862-4636 och
märka talongen med Livkskraft Mitt

Tack för att du är med och sprider evangelium!