söndag, 9 maj, 2021

Sök Guds ansikte

Sök Guds ansikte

Under EFS och Salts böneår 2014 uppmärksammades ett behov av ”bara vara”-tillfällen med Jesus i föreningarna. Detta behov vill vi bemöta genom Sök Guds ansikte-helger, där törsten får möta källan.

I Kristus finns en inbjudan till att vara nära Fadern:

Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ef 2:13

Sök Guds ansikte vill vara en paus där vi får vara nära Gud och vila, men också öva oss i friheten och barnaskapet hos Gud genom tillbedjan, förbön och delande. Vi lyssnar in Guds tilltal till föreningen tillsammans med det personliga anslaget.

Tillvägagångssätt

  • Helgen förbereds i bön under tre veckor och uppföljningen sker genom ytterligare tre veckor i bön. Upplägget av detta bönearbete bestäms i det lokala sammanhanget. Detta kan till exempel ske i befintliga bönesamlingar, hemgrupper eller specifika bönesamlingar inför helgen.
  • Ett team på tre personer kommer som resurser till föreningen fredag till söndag, alternativt lördag till söndag, utifrån föreningens förutsättningar. Resurspersonerna har stått med i bön och lyssnande under tre veckor och utgör på det viset en oberoende bekräftande och uppmuntrande funktion för föreningen.
  • Upplägget är flexibelt utifrån föreningens behov och efterfrågan. Planering sker i samarbete mellan föreningen och resursteamet.
  • Helgen riktar sig till personer i alla åldrar, med fokus på ungdomar och vuxna.
  • Kostnaden för resurspersonerna är 3000 kronor + sociala avgifter och resa för tre personer, som förslagsvis täcks genom kollekt i söndagens avslutande gudstjänst.

Fakta

Upplägg

Fredag: kvällsmåltid och bön och lovsångssamling.
Lördag: undervisningspass varvat med egen tid med Gud.
Söndag: avslutande gudstjänst med vittnesbörd från helgen.

Välkommen att kontakta maria.smeds@efs.nu för bokning och mer information.


%d bloggare gillar detta: