söndag, 9 maj, 2021

Kontakt » Växtkraft

Växtkraft

Växtkraft är regionala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning. Det handlar om att skapa förutsättningar för att hjälpa igång, ge inspiration och enkla redskap för det lokala sammanhanget att nå ut i sin samtid.

Upplägg

Under temat Älskad Rustad Sänd ges inspiration och redskap, men framför allt ett tillfälle att stanna till och lyssna in både Gud, samhället och den lokala gemenskapen. Når vi ut? Behöver kursen korrigeras något? Finns det verksamhet som har haft sin tid? Finns det nya öppna dörrar? Vad brinner vi för? Hur går vi vidare?

Växtkraft är helt enkelt en lärandegemenskap där ni får hjälp att söka Gud inför framtiden och formulera en vision. Här ges också tid för eget processarbete samt en andlig omsorg i form av förbön. Samlingarna återkommer en gång per termin under tre terminer (lördagar). Ett utarbetat Växtkraftmaterial finns att tillgå mellan träffarna som en hjälp att förankra processen lokalt.

Målgrupp

Växtkraft riktar sig till alla föreningar/församlingar oavsett storlek. En Växtkraftgrupp bär processarbetet. Det kan vara föreningens styrelse eller en vald Växtkraftgrupp bestående av minst fyra personer. Men ju fler desto bättre.

Kostnad

2 500 kr per förening/församling för alla tre Växtkraftträffarna. Kostnad för mat under träffarna tillkommer.

Kontakt: Ingrid Lundström, ingrid.lundstrom@efs.nu 073–83 30 887 eller mia.strom@efsmittsverige.org.


%d bloggare gillar detta: