torsdag, 6 maj, 2021

Föreningar, gårdar och folkhögskola » Föreningsbrev mars 2020

Föreningsbrev mars 2020

Till föreningarna i Mittsverige

Vänner i Kristus!
Våren börjar så sakteliga spira helt till synes obekymrad av det rådande coronaläget. Vi befinner oss i en situation där få av oss tidigare varit. Många pendlar mellan alarmism och förnekelse, mellan ogrundad optimism och lika ogrundad undergångsstämning. Som kristna är det vår gåva och kallelse att få bära hoppets ljus – alltid och i alla lägen. Framför oss har vi påskhelgen, det ultimata tecknet på att livet segrar över döden, hopp över förtvivlan och ljus över mörker. Hur bär vi detta hopp i våra föreningar och sammanhang tydligast i den här situationen? Många goda tecken på att snabbt ställa om istället för att ställa in finns. Det live-sänds, facebookas och poddas som aldrig förr för att ge dem som inte kan samlas till gudstjänst möjlighet att dela samma gemenskap, budskap och sammanhang. 

Men något som också, vår digitala era till trots, blir tydligt i coronans spår är att vi är fysiska varelser och vi behöver mötas. Vi behöver också vara ett synligt hoppets tecken för vår omvärld och vår bygd. Vi ska självklart följa Folkhälsorådets anvisningar, men jag vill uppmuntra till att inom dessa anvisningars ramar fundera över om det finns sätt att ändå hitta fysiska mötesplatser med tryggt coronaavstånd? Finns det i ert sammanhang möjlighet att nu när våren, ljuset och värmen göra som en församling i Moldavien där man inte får fira gudstjänst i kyrkan istället fira gudstjänst utomhus, väl utspridda på säkert coronaavstånd? Finns det andra sätt? Hur är vi kristi kropp på den plats där vi finns? Många goda initiativ finns till att handla åt människor i karantän, sjunga under balkonger m.m. Kan vi också fira gudstjänst eller ha minitorgmöten under balkongen till äldreboendet, t.ex.? Låt fantasin flöda, Gud är skaparen som skapar ur ordning ur kaos och vänder mörker till ljus.

I Joh. 14:27, i början av Jesu avskedstal, säger Jesus: ”Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet”. Låt oss värna och bära hoppet och ge det vidare till vår värld på de sätt som är möjliga!

Mittsveriges bön i coronatid
Distrikt och regioner har tilldelats en veckodag var där man ansvarar för bön i den rådande situationen. Mittsveriges dag är tisdagar. Då ber vi gemensamt för den aktuella situationen och som en del i detta livesänder vi en andakt på Facebook. Imorgon sändes denna kl. 20:00 och leds av vår nye Saltkoordinator Olof Schelin tillsammans med lovsångare och barn från Lötenkyrkan. Det finns möjlighet att skriva böner i kommentarsfältet på Facebook under sändning.

Alla har inte tillgång till facebook, vi är medvetna om det. Inför kommande andakter kommer det att finnas möjlighet att maila eller posta böner som då lyfts i sändningen. Kanske finns det barn som vill skicka in teckningar?

Mail: info@efsmittsverige.org
Post: EFS Mittsverige, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm

Men oavsett om man kan se sändningen, eller kan bidra med böneämnen på annat sätt, kan vi samlas i bön tillsammans kl. 20:00 på tisdag kväll och påminna oss om att vi inte är ensamma, att vi tillsammans får vända oss till Herren med allt det som nu tynger och oroar men också med det vi är tacksamma för.

Personalnytt
Vi har fått två nya medarbetare på EFS Mittsverige och säger varmt välkomna till:

Olof Schelin har börjat på 40% som Saltkoordinator med teologiskt ansvar. Olof studerar till präst på Johannelund och bor tillsammans med sin fru och tre barn i Alunda.

Simon Ström fortsätter på 40% som Saltkoordinator med administrativt ansvar.

Linnéa Björk jobbar inledningsvis på timmar som informatörför Mittsverige. Linnéa går på Johannelunds bibelskola och har studerat film, samt gjort praktik på KomIn.

Sofie Siverman jobbar fortsatt på timmar med våra Budissidor och Månadens andakt.

Sommarkonferens på Olsnäsgården
Många konferenser och sammankomster skjuts i dagsläget på framtiden, eller ställs in helt. Vi väljer dock i nuläget att fortsätta planera för sommarkonferensen v. 28 på Olsnäsgården och hoppas och ber att den ska kunna genomföras som planerat. Vi avvaktar dock med att öppna själva anmälan, men vill flagga för att det på Olsnäsgården finns avsevärt färre logiplatser än på Åkerögården. Däremot finns möjlighet till tält- och husvagnsplatser på Olsnäsgården, samt att både camping och logimöjligheter finns inom rimligt avstånd från Olsnäsgården. Mer information kommer!

Hur kan vi hjälpa er?
Hur kan vi på expeditionen vara ett stöd för er i den situation som råder? Kom gärna med tips och förfrågningar. Situationen kräver omdirigering av resurser och kreativa lösningar för evangeliets skull!

Till sist
Vi får påminna oss om Paulus ord i Romarbrevet 8:38-39 ”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken, änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”

All välsignelse
Mia Ström
Distriktsföreståndare för EFS Mittsverige                         


%d bloggare gillar detta: