torsdag, 27 januari, 2022

Aktuellt » EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad kl 14:21, 2022-01-04

Från den 23 december gäller nya restriktioner som dessvärre berör lägerverksamhet och antal personer för inomhusarrangemang. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang. Texten uppdateras löpande.

Ny lag från 23 december

Regeringen har beslutat om en ny lag för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Lagen innebär tvingande smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 21 till maximalt 500 personer. Lagen möjliggör vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Lagen innebär att inomhusarrangemang med fler än 20 personer som inte använder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt nedan:

  • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats. Vid gudstjänst finns dock undantag för att stå upp vid anvisad plats, till exempel under mässan. 
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
  • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Denna och ovanstående åtgärder är dock inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 
  • Att vi tyvärr behöver avstå från att arrangera läger inomhus så länge detta avråds, i nuläget t.o.m. den 16 januari.

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS är med i Sveriges kristna råd där vi som kyrkor tillsammans resonerat om gemensamma förhållningssätt och avväganden vad gäller vaccinationsbevis. Utifrån det har EFS och Salt kommit fram till följande:

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna och välkomna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet.

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

  • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
  • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
  • Att föreningar fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samtidigt som man är kreativ i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
  • EFS och Salt vill uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – så att julens viktiga budskap når fram oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!

Ovaccinerade deltagare och anställda i lokala föreningar

I vår verksamhet och närhet finns personer som inte är vaccinerade. EFS stämmer in i Folkhälsomyndighetens uppmaning att den som kan vaccineras bör vaccinera sig. Samtidigt kan det finnas många olika skäl till varför man inte blivit vaccinerad. 

Den statistik som finns visar att den som inte är vaccinerad har en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Som kyrka och i vårt uppdrag att ge evangeliet till hela Guds skapelse vill vi värna om de minsta och erbjuda trygga miljöer. För att hitta ett bra sätt att förhålla oss till varandra inom föreningarna kan det behövas samtal kring hur ovaccinerade kan tjäna och delta i verksamheten.

Vi uppmuntrar dig som anställd och som inte är vaccinerad att samtala med din arbetsledare och regionala missionsledare om hur arbetsuppgifter kan utföras och missionsuppdraget förverkligas på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan efter samtal bli tal om förändrade arbetsuppgifter för den som är anställd och ovaccinerad. Den som är ovaccinerad bör också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Barn- och ungdomsverksamhet

Salt och EFS vill under alla omständigheter värna om barns och ungdomars väl. Våra lokala ledare gör ett stort jobb med att anpassa verksamheten så långt det är möjligt, för att fortsätta ge unga möjligheter att växa i tro tillsammans. Detta är vi tacksamma för. En stor utmaning är att göra kloka avvägningar utifrån nuläget med covid-19. Vi ser att större arrangemang ökar risken för smittspridning, samtidigt som vi vill tro att vår verksamhet för barn och ungdomar främjar både psykisk, fysisk och andlig hälsa. 

Läger
Den 21 december meddelade regeringen på en presskonferens att läger inomhus tyvärr behöver ställas in, även för barn och unga. Denna avrådan gäller i nuläget t.o.m. 16 januari. För EFS och Salt innebär det att vi med sorg behöver meddela att vi inte kan arrangera läger under denna period.

Löpande verksamhet
Ordinarie verksamhet för barn och ungdomar bedöms kunna fortsätta, om åtgärder tas för att minska smittspridningen. För offentliga arrangemang för barn eller ungdomar gäller i övrigt de rekommendationer som beskrivits ovan.

Till alla barn- och ungdomsledare vill EFS och Salt hälsa att vi önskar stå tillsammans i dessa utmaningar. Vi ber för er och för våra barn och ungdomar. 

Vad gäller vid nattvardsfirande? 

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.


%d bloggare gillar detta: