fredag, 30 juli, 2021

Aktuellt » Covid-19 » EFS Mittsveriges digitala tips till våra föreningar i Corona-tider

EFS Mittsveriges digitala tips till våra föreningar i Corona-tider

EFS Mittsveriges kansli håller på för fullt att ställa om till en mer digital tillvaro. Vi lägger kontinuerligt upp tips till föreningarna om olika digitala tjänster och telefonkonferenstjänster ni kan använda er av för möten och dylikt. Låt oss inte ställa in mer än nödvändigt, låt oss ställa om!

Råd och tips gällande missionsföreningars verksamhet relaterat till Coronaviruset
Följande hemsidor har information relaterat till coronaviruset och hur vi kan hantera det i vår verksamhet:

EFS Mittsverige
https://www.efsmittsverige.org

EFS
https://www.efs.nu/efs-riktlinjer-utifran-spridningen-av-covid-19/

Kyrkans tidning:
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/sa-hanterar-ni-corona-krisen-kyrkans-experter-ger-rad

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation från svenska myndigheter
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Gudstjänster på nätet
Varje söndag sänds en gudstjänst (bild och ljud) som man kan hitta på www.efs.nu 

Många av våra kyrkor spelar in söndagens predikan och lägger upp inspelningen på kyrkans hemsida så det är bara att leta på nätet efter den kyrka du är intresserad av.

Telefonmöten för små och stora grupper
Ett sätt för flera personer att ha en dialog på distans är att anordna ett telefonmöte. Det finns flera olika tjänster för detta.

Små grupper
Ett enkelt alternativ för små grupper på max 5 deltagare, t.ex. en styrelse eller liten bibelstudiegrupp, är att man bestämmer en gemensam 6-siffrig kod och sedan ringer 08-5000 5000 och anger sin kod. Då kopplar man in sig och blir en deltagare på telefonmötet. Varje deltagare betalar sitt samtal men eftersom de flesta har abonnemang där samtalskostnaden ingår i månadsavgiften blir det inte någon extra samtalskostnad för deltagaren. Kom ihåg att denna tjänst gäller för max 5 personer.

Stora grupper
För större grupper kan man använda en gratistjänst för upp till 1000 personer. Varje deltagare betalar sitt samtal men eftersom de flesta har abonnemang där samtalskostnaden ingår i månadsavgiften blir det inte någon extra samtalskostnad för deltagaren. För denna tjänst måste den ansvarige för telefonmötet första gången registrera sig på www.freeconferencecall.com och därigenom få inloggningsuppgifter för både mötesledaren och deltagare. Genom att mötesledaren ger ut det telefonnummer och den kod som gäller för mötet kan alla deltagare koppla upp sig och mötesledaren har möjlighet att styra mötet genom att t.ex. stänga av alla deltagares mikrofoner så att enbart ledaren kan tala. Detta är utmärkt om man t.ex. vill använda telefonmötet för att distribuera gudstjänsten i direktsändning till ett större antal deltagare.


%d bloggare gillar detta: