tisdag, 27 september, 2022

Kallelse till extra distriktsmöte 23 nov 2022

Kallelse till extra distriktsmöte 23 nov 2022

augusti 22, 2022 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra distriktsmöte 23 nov 2022

EFS Mittsveriges styrelse kallar härmed till ett extra distriktsmöte den 23 november 2022 kl. 19.00.

Mötet kommer att genomföras digitalt.

Distriktsmötet sammankallas för beslut gällande styrelsens proposition om stadgeändring för EFS Mittsverige. Klicka här för att se föredragningslista, bakgrund till propositionen samt stadgeförslaget.

För ändring av EFS Mittsveriges stadgar krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande distriktsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Stadgarna blir därefter giltiga först efter godkännande av EFS riksorganisations styrelse.

OBS!

Alla föreningar har tidigare fått brev om att det extra distriktsmötet skulle hållas den 6 oktober, men det extra distriktsmötet har alltså flyttats fram till den 23 november. I brevet stod också uppgifter om det antal ombud som varje förening har rätt att skicka. Detta antal, samt de handlingar som skickats ut gäller alltså fortfarande. Det är endast datumet för distriktsmötet som har ändrats. Ändringen av datum beror på att den tidigare kallelsen av misstag inte skett i enlighet med gällande stadgar.%d bloggare gillar detta: