lördag, 6 juni, 2020

Information om styrelsens stadgeändringsproposition

Information om styrelsens stadgeändringsproposition

januari 12, 2020 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Information om styrelsens stadgeändringsproposition

EFS Mittsveriges styrelse kommer att lägga fram en stadgeändringsproposition på årsmötet den 18 april 2020. Propositionen omfattar ett antal mindre justeringar och förtydliganden av våra stadgar. Ändringarna beskrivs nedan med hänvisningar till de paragrafer som berörs av respektive ändring. Se även hela förslaget till uppdaterat stadgedokument här (pdf. Öppnas i nytt fönster).

Förtydliganden

  • ”EFS riksorganisation” har ersatts med ”EFS”,

Se paragraferna   1.2,   1.3,   7.3,   12.2,   12.3

  • ”EFS Mittsveriges huvudorgan” har ersatts med ”EFS Mittsveriges hemsida”,

Se paragraferna   4.1,   4.5,   4.8.2,   11

Publicering av årsmöteshandlingar

  • Tiden för när årsmöteshandlingar ska göras tillgängliga har ändrats från fyra veckor till tre veckor före årsmötet, detta för att ge styrelsen och expeditionen mer tid till att färdigställa och publicera årsmöteshandlingarna.

Se paragraferna   4.2 och 4.8.1

Medlemsbegreppet

  • EFS har bara ett medlemsbegrepp eftersom man tagit bort begreppet ”medlem i aktivitet”. Detta innebär även att begreppet ”direkt medlem” ersatts av ”medlem”.

Se paragraferna   4.3.1,   4.4.4,   4.9.3,   6.1

Distriktets ombud till EFS årsmöte

  • EFS stadgar är under förändring och där stryks distriktens rätt att utse två ombud till EFS årsmöte. Orsaken är att de flesta distrikt har övergått till att vara regioner inom EFS och regionen är inte en egen juridisk person som kan utse ombud till rikskonferensen. Vi föreslår därför att EFS Mittsverige även stryker detta i sina stadgar,

Se paragraferna   4.5 och 4.6.13%d bloggare gillar detta: