torsdag, 17 augusti, 2017

Kontakt » Expeditionen

Expeditionen

Distriktsexpeditionen

Distriktsexpeditionen ligger på Rehnsgatan 20 i Stockholm, i närheten av T-station Rådmansgatan. Välkommen!

EFS Mittsverige
Rehnsgatan 20 1tr
113 57 Stockholm

Telefon: 08–441 85 20
Fax: 08–551 104 20
E-post: fornamn.efternamn@efsmittsverige.org eller info@efsmittsverige.org.

Vi finns på expeditionen som en service och en sammanhållande kraft för hela distriktet. Kontakta oss gärna! Vi är till för att ta emot synpunkter och att sprida idéer och uppslag.

EFS Mittsveriges Bankgiro: 473–3150
EFS Mittsveriges Plusgiro: 1 31 31–8
EFS Mittsveriges swish-nummer: 123–029 41 08

Vi som jobbar på distriktsexpeditionen är

Mia Ström : Distriktsföreståndare

Mia Ström

Distriktsföreståndare
mia.strom@efsmittsverige.org
073-856 94 21

Distriktsföreståndaren har ett övergripande ansvar för hela distriktets arbete och verksamhet. Det innebär allt från besök hos föreningar och personalgrupper till administration på kontoret.

Elsie-Britt Elf : Distriktskonsulent 20 %

Elsie-Britt Elf

Distriktskonsulent 20 %
elsie-britt.elf@efsmittsverige.org
0705-41 15 45

Jobbar mestadels inom Örebro län. Arbetar från Askersund där hon bor.

Marianne Eriksson : Ekonomichef

Marianne Eriksson

Ekonomichef
marianne.eriksson@efsmittsverige.org
0738-56 94 23

Marianne har ansvar för distriktets ganska så omfattande ekonomi med en hel del förvaltning och ägaransvar. Marianne har också ett övergripande ansvar för kontorets materiella delar samt handlägger fastighetsfrågor.

Oskar Eriksson : Ekonomiassistent 75%

Oskar Eriksson

Ekonomiassistent 75%
Hans Lindholm : Distriktspräst 25 %

Hans Lindholm

Distriktspräst 25 %
hans.lindholm1@comhem.se

Arbetar under hösten 2017 som distriktspräst i Mittsverige. Hans huvudsakliga fokus är att vara stöd till föreningar som inte har någon egen pastor, främst genom till exempel bibelstudium och själavård.

Magnus Lennartsson : Scoutkonsulent 20%

Magnus Lennartsson

Scoutkonsulent 20%
magnus.lennartsson@efsmittsverige.org
021-404568

Magnus är anställd för att jobba med scouting inom EFS och Salt Mittsverige.

Michael Rastas (föräldraledig) : Distriktskonsulent

Michael Rastas (föräldraledig)

Distriktskonsulent
michael.rastas@efsmittsverige.org
0738-56 94 44

Michael jobbar som distriktskonsulent. Huvudansvarig för Salt Mittsverige, med betoning på konfirmandläger, ledarskola, konferenser/läger, ledarutveckling och konsulentdagar samt nyårslägret Livskraft Mitt.

Matias Savilahti : Redovisningsekonom

Matias Savilahti

Redovisningsekonom
matias.savilahti@efsmittsverige.org
0738-56 94 25