tisdag, 2 juni, 2020

Information om distriktets årskonferens 2020

Information om distriktets årskonferens 2020

Vi i styrelsen och på expeditionen har sett fram mot att bjuda in till distriktets årskonferens på Hagaberg den 17 – 19 april. Tyvärr är nu, på grund av Corona-viruset och smittsituationen, läget i samhället sådant att styrelsen vid ett extra telefonmöte i går kväll beslutade att vi tyvärr måste ställa in konferensen. Beslutet grundar sig på de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten publicerat.

När det gäller själva årsmötet så ska det enligt våra stadgar hållas under första halvåret. Vi gör därför ett försök att bjuda in till vårt årsmöte på ett nytt datum, den 14 juni kl 13.00 i Betlehemskyrkan, Stockholm. Naturligtvis förutsätter detta att Folkhälsomyndigheten, senast den 1 juni, har dragit tillbaka sina restriktioner kring folksamlingar, resor och begränsningar för de äldre. Om Folkhälsomyndighetens restriktioner fortfarande gäller i slutet på maj så avgör styrelsen om vi återigen måste flytta årsmötet till ett datum efter sommaren och styrelsen återkommer i så fall med ett nytt datum senast den 1 juni.

Under alla omständigheter avser styrelsen att kalla till ett extra distriktsmöte efter sommaren där vi förhoppningsvis kan återkomma till några av de programpunkter som var planerade för vår årskonferens. Datum för detta möte kommer att fastställas när läget i samhället har stabiliserats.

Alla handlingar till årsmötet är klara och bifogas detta informationsbrev så vi ber att ni behåller dessa tills vi kan genomföra vårt årsmöte. Det ger även alla god tid att i lugn och ro tillgodogöra sig informationen så att vi får en givande dialog när vi kan samlas till årsmöte. Årsmöteshandlingarna är även tillgängliga på www.efsmittsverige.org/arsmoteshandlingar

Digitala råd och tips
Vi har redan fått frågor från föreningar om och hur de kan genomföra olika samlingar inklusive sina årsmöten. Av den anledningen bifogar vi en bilaga med olika råd och tips på hur man kan genomföra sina olika samlingar och den listan med tips kommer även att finnas på vår hemsida www.efsmittsverige.org/digitala-tips där vi även lägger in ny information så fort vi har den tillgänglig. Läs även den information som står på EFS riks hemsida www.efs.nu. Vår hemsida och facebooksida kommer kontinuerligt att uppdateras med information och tips och vi uppmuntrar er att sprida den till dem som inte själva har tillgång till digitala medier.

Idag har det även kommit besked om att EFS ställer in sin rikskonferens den 22 – 24 maj i Jönköping. Salt ställer även in Patrullriks den 26 juli – 1 augusti på Vässarö som ligger i Roslagen inom vårt distrikt. Se www.efsmittsverige.org/2020/03/patrullriks-installt 

Vi ber vår Herre om hans välsignelse och beskydd över alla våra missionsföreningar och medlemmar i denna Coronatid!

Mia Ström                                                  Anders Englund
Distriktsföreståndare                              Ordf i distriktsstyrelsen
Tel nr 073-856 94 21


%d bloggare gillar detta: