måndag, 27 september, 2021

Aktuellt » Covid-19 » Vidare åtgärder på grund av COVID-19

Vidare åtgärder på grund av COVID-19

Uppdaterade riktlinjer från EFS 2020-03-18

I går skärpte Folkhälsomyndigheten reglerna kring vilka som ska stanna hemma på grund av den rådande situationen kring COVID-19. Detta, i kombination med att vi fått en del frågor efter förra utskicket, gör att EFS vill gå ut med ytterligare rekommendationer.

Kyrkorna fortsatt öppna
EFS vill betona vikten av att våra kyrkor i största möjliga mån fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänst. Se även över möjligheten att hålla er kyrka öppen på dagtid, så att den kan få vara en fristad.

Vi manar till eftertänksamhet i alla samlingar med över tio personer. Tänk igenom vad det kan innebära för risker, inte minst för riskgrupperna.

Helt enkelt anpassa situationen efter omständigheterna i era egna sammanhang och vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens råd.
Om ni behöver stänga er kyrka, hänvisa gärna till närmsta öppna kyrka.

Vad vill vi fokusera på nu?
EFS vill vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor som finns i våra sammanhang. Det viktiga i denna situation är att vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi uppmanar er till att kolla av hur medlemmarna i era föreningar mår och om de behöver hjälp med något.
Vi tror att det är viktigt att ni som är präster och diakoner bär ämbetskläder i vardagen för att visa på kyrkans närvaro.

Förslag på åtgärder
*Finns det frivilliga som kan hjälpa till nu? Ordna en volontärpool.
*Vi råder er som har möjlighet att kontakta pensionerade läkare eller andra sjukvårdskunniga personer att göra detta. Fråga om dessa kan hjälpa med stödsamtal för personer som inte kommer fram på 1177.
*Organisera så att det finns möjlighet till hjälp med handling av mat och andra nödvändigheter till de som behöver det.
*Skapa gärna en struktur när det gäller bön, själavård och stödsamtal.
*Själavård via telefon. Erbjud fasta telefontider för människor att höra av sig med sin oro.
*Ett enda telefonsamtal för att stämma av läget, eller en matkasse hemlevererad, kan vara guld värt.
*Det finns mindre samlingar som till exempel kör, ungdomsgrupp, med mera. Vi råder respektive förening, att på ett kreativt sätt med hänsyn till läget, upprätthålla verksamheten.

Till anställda och ideella som är över 70 år
EFS vädjar till både medlemmar, anställda och ideella att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla över 70 år ska stanna hemma. Vi förstår att det är många av er som vill göra en insats, titta på listan ovan vad du skulle kunna göra hemifrån.

Vad händer med alla stora evenemang såsom sommarläger?
Det är med stor sorg som vi även måste meddela att sommarens Patrullriks på Vässarö kommer att ställas in. Nu förs istället samtal om när nästa Patrullriks kan komma att äga rum.

EFS Riks, distrikt och regioner samt Salt går just nu igenom alla större bokade arrangemang fram till sista augusti och vi kommer att ställa in där vi anser det nödvändigt. Har ni ett lokalt arrangemang som ni har tänkt att genomföra innan augustis utgång, behöver ni göra en risk- och konsekvensanalys. Mer information finns att hämta på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Jobba hemifrån
Alla som bor i Stockholm och kan jobba hemifrån ska göra det från och med nu, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. För övriga landet – håll er uppdaterade kring vad som händer i ert område.

Bön
Det har kommit frågor till EFS om hur vi tillsammans kan be för det som nu sker. Som en följd av det har varje region/distrikt varsin bönedag för den uppkomna situationen:
*Norrbotten ansvarar för måndag
*Mittsverige tisdag
*EFS Syd onsdag
*EFS Väst torsdag
*EFS Sydöst fredag
*Mittnorrland lördag
*Västerbotten söndag.
Varje regional missionsledare/distriktsföreståndare kommer att komma med mer information kring detta.

Sjukanmälan
Regeringen har tagit beslut som häller fr dig som blir sjuk från den 11 mars till den sista maj. Beslutet innebär att läkarintyg krävs från den 15:e sjukdagen, karensavdraget kan begäras från Försäkringskassan i efterskott.
Vad behöver du göra som blir sjuk:
• Anmäl till din arbetsledare/chef från första dagen att du är sjuk.
• Redovisa dina sjukdagar när du gör din tidrapport.
• Skicka läkarintyg till personal@efs.nu från dag 15.
• Sök ersättning för karensavdraget hos försäkringskassan i efterskott.
• Stanna hemma från jobbet två symtomfria dagar.

Samarbetskyrka
I våra samarbetskyrkor vill vi uppmana styrelserna att ha kontakt med Svenska kyrkan. Se till att bli involverade i hur beslut tas, liksom att framföra egna förslag på åtgärder för ert sammanhang.

Avslutande ord
Behåll lugnet och iaktta sunt förnuft. I den rådande situationen är vår roll som kyrka viktigare än någonsin. Genom oss sträcker Hud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla.

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare
Helene Lundgren, personalchef


%d bloggare gillar detta: