tisdag, 22 september, 2020

Månadens andakt: Äktenskapets goda grindar

Månadens andakt: Äktenskapets goda grindar

juli 2, 2018 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Månadens andakt: Äktenskapets goda grindar

Text: Jonas Ahlforn von Beetzen, präst i Sörbykyrkan, Örebro

Grindar till att härbärgera äktenskapets förhoppning, förvåning och förlåtelse.

När ett par vandrar ned för kyrkgången för att gifta sig finns det åtminstone tre för-beredelser som i stort sett varje par behöver möta och lära sig ifrån för att kunna lägga grunden till en god gemensam relation. Förhoppningen handlar om att par bildas för att man upplever att det finns en chans att denna relation kommer ge något alldeles speciellt. Därför väljer man att satsa för att vinna och ta risken att bli sårad. Förvåning möter alla par efter ett tag. Det brukar sägas att det tar mellan sex månader till två år innan ett par kommer ur förälskelseperioden och öppet kan se sin partners mindre starka sidor. Det är inte alldeles ovanligt att det då uppstår en förvåning – ”han visade sig inte vara lika bra som han verkade vara” som leder till förvirring. Denna fas är viktig och många relationer avslutas härvid, och ibland av goda skäl, men ibland på grund av att vi missar lärdomsfasen ”förlåtelsen” I samband med förvåningsfasen så ökar antalet tillfällen då vi sårar varandra eller upplever oss sårade eftersom att vi inte längre har den blinda förälskelsen som ett motmedel mot vardagliga besvikelser och förnekelser. Då får vi möjligheten att lära oss den rika innebörden i förlåtelsen som handlar om att se vad som sker, bekänna det, och upprätta varandra.

Allt eftersom par lever tillsammans så fortsätter dessa tre företeelser att möta oss. Därför är det viktigt att finna goda hjälpmedel som underlättar för par att ta hand om varandra och sitt äktenskap. Ett hjälpmedel till att härbärgera äktenskapets förhoppning, förvåning och förlåtelse är att montera upp goda grindar.

Äktenskapets goda grindar

Ordet grind ger olika associationer. Grinden in till en lekplats signalerar trygghet och frihet. Grinden in i ett fängelse markerar straff och instängdhet för dem som går in genom den och trygghet för dem på utsidan. Grinden framför sommarstugan med vit flagnande färg och snickarglädje kan utstråla vila och ro.

Hjälpande grind nr 1: Den ständigt öppna grinden

I Johannesevangeliet 10:9 säger Jesus: ”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete”. I Matteusevangeliet 7:7 fortsätter han: ”Bulta, så skall dörren öppnas”. Genom att montera in en Kristusgrind i äktenskapet och hålla den smord genom den Heliga Andens gemenskap så ger vi storartade möjligheter till en himmelsk portal till ett kontinuerligt nytt liv i relationen. Låt den gärna stå ständigt öppen.

Hjälpande grind nr 2: Den emotionella grinden

Paulus skriver i Galaterbrevet 6:2 ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag”. För att kunna göra det behövs det en hjälpande hand. Därför är det bra att ha en emotionell grind som vi i våra parrelationer var och en lär oss att både aktivt öppna och stänga till varandra. Detta är den stor nyckel, men i korta drag handlar monteringen av en emotionell grind att det blir möjligt att helt och fullt ta del av varandras händelser och mående utan att själv bli uppfylld av det. I Psaltaren 141:3 läser vi: ”Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar.” Vi behöver inte känna in allt vår respektive känner och reagera med eller mot det. Genom att montera in en emotionell grind så skapas en väg till att troget kunna stå vid varandras sida i både med och motgång.

Hjälpande grind nr 3: Grinden till trädgården

Varje äktenskap behöver en egen hemlighetsfull liten trädgård och en grind ditin. En trädgård där vi planterar blomsorter såsom förgätmigej, hemtrevnad & fredsgrönska innanför en vacker berså. Där livets stora och små hemligheter kan delas i förtrolighet. Ibland bjuds vänner, släkt och familj in, men oftast är det bara makarna två som sitter i skuggan under gullregnet. En god jordmån för dessa växter är Guds omsorg om oss: I Psaltaren 139:5-6 sjunger David ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.”

Med förhoppning om att dessa tre grindar ger större möjligheter att härbärgera Förhoppningen, förvåningen och förlåtelsen.

Guds välsignelse!%d bloggare gillar detta: