tisdag, 22 september, 2020

Månadens andakt: Du sänder din ande och nytt liv uppstår

Månadens andakt: Du sänder din ande och nytt liv uppstår

juni 2, 2018 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Månadens andakt: Du sänder din ande och nytt liv uppstår

Text: Vincent Ihlberg, Uppsala

Du sänder din Ande, och nytt liv uppstår på jorden.
Psaltaren 104:30 (Nya Levande Bibeln)

Kristi himmelsfärd och sedan pingsten. Det är här en helt ny tidsålder börjar: Andens tidsålder. När Jesus gav sitt liv på korset betalade han priset för varje människas synd och gjorde det möjligt att bli försonad med Gud. Sedan fortsätter Gud sitt verk genom att Jesus insätts på Faderns högra sida som kungars Kung, för att be för oss och mana gott för oss. Men det tar inte slut där. Jesus sänder den Helige Ande, vår Hjälpare, som flyttar in i oss och förvandlar våra liv inifrån och ut. Wow!

I syndafallet så slås en stor kil in i människans relation till Gud. Trots att Adam fortfarande rent fysiskt är kvar i lustgården så har det uppstått en avgrundsdjup distans till Fadern. Gud börjar omedelbart ropa: ”Adam (Människa), var är du?” när den första människan har dragit sig undan i skam, skuldkänslor och rädsla. Människan måste nu leva avskild från Guds närvaro. Men på pingsten uppfylls Guds längtan att återigen få dra oss in i hans närhet.

Vi kan inte komma tillbaka in i lustgården men Anden kan skapa en lustgård i våra hjärtan där vi kan ha den gemenskap som rådde mellan Gud och Adam innan syndafallet. Gud var inte nöjd med att förlåta oss genom Jesus och sedan hålla sig på distans. Och vi ska inte heller nöja oss förrän vi blir helt uppfyllda och omslutna av Guds närvaro.

Gamla testamentets förebild för pingsten är gudstjänsten vid Sinai berg då lagen gavs via Mose. Folket vid Sinai berg fick den stränga befallningen att inte komma för nära. De fick se Guds härlighet på distans men de fick inte kliva in i härligheten för då skulle de dö. Det var en uppenbarelse som definitivt väckte en helig fruktan för Herren, men som inte direkt inbjöd till en intimitet med Gud.

Men samtidigt hade Mose en helt annan upplevelse än övriga folket. Han inbjöds att kliva upp på berget som en förebild för vad som skulle bli varje troendes verklighet och rättighet. Mose fick kliva rakt in i Guds härlighet och se Gud för den han är:

Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet (2 Mos 34:6).

Herrens längtan var redan på GTs tid att få vara intimt förbunden sitt folk. Men det var inte praktiskt möjligt förrän det fullkomliga offret för vår synd hade kommit. Efter Jesu kors så är det möjligt för dig och mig att umgås med Gud på samma sätt som Mose, ansikte mot ansikte. All distans är borttagen mellan oss och Gud tack vare Jesus.

Tyvärr lever alltför många kristna inte i pingstens verklighet utan upplever fortfarande en distans till Gud. Den där skammen, rädslan och skuldkänslan från Adam har inte släppt. Vi vet att det finns en härlighet från Gud som finns tillgänglig genom Jesus, men vi står och betraktar den på distans. Vi vågar inte kliva upp på berget. Kanske finns det en rädsla för att bli avslöjad? Eller en rädsla för att bli förvandlad? En skam som gör att vi inte vågar se in i Guds ansikte? En känsla av att vi inte är värdiga? Men löften om Anden gäller dig, även om du upplever en distans till Gud.

Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla (Apg 2:39).

När Petrus säger dessa ord så talar han också om behovet av omvändelse både i versen innan och efter (se vers 38 och 40). Omvändelse är att göra sinnesändring. Eller mer precist: att ändra vårt sätt att tänka så det stämmer överens med Guds tankar och hans ord. Den skuldtyngda behöver omvända sig och ta emot Jesu ord om försoning. Den skamsne behöver lyfta blicken och ta emot nåden som strålar från Jesu ögon. Den som lider av rädsla kan få lägga av sig den och finna trygghet i Jesu famn.

Vi behöver ett nytt möte med den Helige Ande! Om vi inte kommer in i pingstens verklighet kan vi inte heller greppa påskens verklighet. Då blir evangeliet ofta bara en teori eller vackra ord och inte en kraft som genomströmmar våra liv. Alla kristna har upplevt eller kommer att uppleva att det ofta finns ett stort glapp mellan det som utlovas i Guds ord och det liv vi själva lever. Det är inget ovanligt och det bör inte få oss att tvivla på att Anden är inneboende hos oss. Anden gör sig påmind även i dessa lägen genom att vi blir bekymrade över vårt kyliga och likgiltiga tillstånd, vilket leder oss till ett mer äkta sökande efter Gud.

Pingsten är en viktig påminnelse om att det faktiskt finns mer frihet att få, och det är möjligt att leva ett liv präglat av Jesu kärlek, styrka och mod. Ett nytt liv i Guds närvaro.

Herre Jesus, sänd din Ande över mig. Kom Helige Ande och fyll mig. Tack för att detta löfte gäller mig. Tack för att du vill se mig blomma ut i min nya identitet. Jag omvänder mig från min synd, min stolthet, min rädsla för att släppa kontrollen. Jag omvänder mig från alla mina religiösa masker. Kom och ta över mitt liv. I Jesu namn, Amen.%d bloggare gillar detta: