tisdag, 22 september, 2020

Månadens andakt: “Om du är Guds son …”

Månadens andakt: “Om du är Guds son …”

april 1, 2018 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Månadens andakt: “Om du är Guds son …”

Text: Margareta Westin Olsson, präst i Lötenkyrkan, Uppsala

Allt väl?
Repliken möter mig ibland.

Jag svarar inte allt men tillräckligt. Det är ju sällan, eller aldrig(?) som allt är väl. Vi har alla vår kamp, den finns på olika områden. Fastan är en berättelse om Jesu kamp. Vi började den första söndagen i fastan med att Jesus frestas och slutar på korset och i påskdagens händelser. Jesus prövas men, vad är det som står på spel?

Tre gånger kommer frestaren, Om du är Guds son …

Första handlar om ett basbehov: hunger – inte konstigt efter 40 dagar och 40 nätter. Frestaren vill att Jesus skall använda sin resurser som Gud och göra sten till bröd = vara mindre människa. Jesus svarar “Människan lever inte bara av bröd – utan av Guds Ord!”

Andra handlar om att flytta de mänskliga gränserna, du orkar mer, du kan, du klarar allt, sov mindre, du måste hinna eller skulle gärna hinna och inte lyssna på kroppens signaler – att kasta sig ut. Jesus skall som Gud befalla änglarna att rädda. Inte vara människa. Jesu svar: “Pröva inte Gud“.

Tredje gäller hela världens riken, det vill säga makten och rikedomen som Djävulen frestar med. Det handlar om makten, att vilja ha kontroll. Rikedomen som ger en känsla av att ha kontroll. Jesus visar iväg Satan med att säga att den ende som skall tillbes som Gud, den ende som har makten och kontrollen är Gud, allt annat är illusion. Frestande sådan men ändå illusion. Vad är det Jesus står emot? – att inte vara människa. Jesus viker inte en millimeter, i att vara människa. Frestaren vet att han inte kan fresta Jesus i att han är Gud men försöker allt han kan att få Jesus att inte vara människa.

Vad är det som står på spel?

Om Jesus inte varit människa skulle varit att hela försoningsverket varit omöjligt och gått till spillo. Om Jesus inte är fullt ut människa är det omöjligt att inte att försona helt och fullt, gå in och göra det vi som människor inte kan. På långfredagen spikas Jesus upp på ett kors. Han skall avrättas.

Ropen av hån som ljuder kring korset kommer från rådsmedlemmarna, soldaterna och den ene rövaren.
Rådet – Andra har han hjälpt nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias den utvalde.
Soldaterna – Om du är judarnas konung så hjälp dig själv.
Rövaren – Är inte du Messias, hjälp då dig själv och oss.

Alla hånen handlar om att Jesus skulle använda sig av att han är Gud och slippa lidandet och döden på korset.

Känner du igen ropen och deras eko?

Ekot från dopet då Gud säger “detta är min älskade son, min utvalde” och frestelsen som direkt följer där frestaren tre gånger säger “Om du är Guds son så … gör sten till bröd, var gränslös, få makt och rikedom.” Här ljuder frestelserna igen. “Om du är … ”

Här på korset fortsätter Jesus avvisa att inte vara människa, genom piskslag, lidande och att bli fastnaglad med grova spikar på korset. Som Johannes berättar att Jesus säger:
–  Det är fullbordat.
Annars skulle det som sker i det som sker – här en avrättning av en oskyldig och samtidigt försoning för all världens synd i alla tider – inte vara helt gjord. Här helt och hållet, heligt.

“Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”

Ropet på korset är Jesu eget. Det är ett citat ur Psaltaren 31 det som varje jude fick lära sig att be i sin aftonbön. Återigen att vara människa och så utsatt och plågad, rädd inför döden, att återvända till starten av livet, för att hålla sig i orden i aftonbönen som Jesus fått lära som liten. Just de orden visar att Jesus själv överlämnar sitt liv. Av fri vilja, för att han älskar oss. Det som sker i det som sker att Jesus in i döden går vår mänskliga väg och överlämnar sitt liv av kärlekens fria vilja. Kärlek går inte att köpa eller tvingar inte, men älskar först utan garanti för gensvar och stannar kvar, den yttersta kärleken stannar kvar in i döden.

“Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”

Ropen ljuder också här från profeterna. Jesaja ropar om Herrens lidande tjänare som skall komma. Han fann sig i lidandet … eller Psaltarens ord … “Alla som ser gör narr av mig …” Kristna har genom tiderna läst profeternas rop som om de sa “Ser ni inte? Här i det som sker går profetiorna i uppfyllelse.” Guds löften, det efterlängtade och väntade, det som gör all skillnad sker här. Guds kärlek som blir människa fullkomligt lyser och strålar ur krubban och korset. Paulus ropar också och hjälper oss se vad som händer i det som händer i Filipperbrevet ”Han blev som en av oss” – en av oss, det landar här – här hos dig. Jesus har helt fullständigt gått din livsväg, från födelsen och döden precis som du men utan synd. Fullt ut människa och fullt ut Gud. Men han motstod varje frestelse i att inte vara människa, gick vägen helt. Det som då händer i det som händer är att är Jesus avrättas, justitiemördas, fästs på korset och dör, då hjälper Jesus inte sig själv utan hjälper dig och mig och oss.

Jesu död kan få bli ditt liv med evighetsvärde.

”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet
Han förvärvde att vi ärvde, ljus och frid och salighet.”%d bloggare gillar detta: