onsdag, 23 januari, 2019

EFS i Askersund söker pastor/präst 100%

EFS i Askersund söker pastor/präst 100%

september 15, 2017 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för EFS i Askersund söker pastor/präst 100%

EFS missionsförening i Askersund består av cirka 60 medlemmar. Vi är en gudstjänstfirande förening. Tjänstens omfattning är heltid, men vi är även öppna för andra lösningar. Anställningen är tillsvidare med förtroendearbetstid.

Föreningen är en trygg, varm och öppen gemenskap med en spännande blandning av människor från olika kyrkotraditioner samt en vilja till förnyelse och nytänkande. Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar till frälsning och upprättelse.

Som pastor i vår förening ingår det att predika/undervisa både i vår egen kyrka (ca 90%) samt i Mosshults missionshus, beläget 2,5 mil från Askersund, (ca 10%).

Vår verksamhet bygger på ett ganska stort ideellt engagemang från våra medlemmar. Vi bedriver barn- och ungdomsverksamhet såsom scoutgrupp, tonårsgrupp och söndagsskola, där den anställde har ett administrativt ansvar för att bidragsansökningar blir genomförda. Missionsföreningen har även ett engagemang i ett kamratstödjarprojekt, i stadens nybyggda högstadieskola, vilket drivs av en fristående förening.

En del i föreningens verksamhet är syförening, vilken träffas varannan vecka. Där har du som pastor en betydande roll i att dela evangeliet samt hålla i andakten. En bibelstudiegrupp samlas också varannan vecka. Undervisningen i denna grupp leds av pastorn. I tjänsten ingår även regelbundna besök hos våra äldre medlemmar.

Sommartid genomförs gudstjänster och lördagssamlingar i kyrkans sommarhem, vilket föreningen också fogar över. Under sommaren samarrangeras gudstjänsterna med andra kyrkor i Askersund. Detta ger möjlighet till ledighet under denna period. Anställningen innebär ett deltagande i planering mellan de olika kyrkorna i Askersund. Viss tjänstgöring kan bli aktuell i Svenska kyrkan i närområdet.

Vi vill vara en kyrka med gott anseende ute i samhället. Kyrkan bedriver bland annat ett omfattande klädinsamlingsarbete. Vi ser gärna att du som söker denna tjänst är intresserad av utåtriktad verksamhet samt har en vilja att förmedla evangeliet till människor i vårt samhälle idag. Du ska ha körkort och tillgång till egen bil.

Bostad finnes, som grannfastighet till kyrkan.

För ansökan och ytterligare information om tjänsten, kontakta föreningens ordförande Sam Davidsson, sam.davidsson@telia.com eller 070–556 58 96.%d bloggare gillar detta: