fredag, 20 juli, 2018

Sörbykyrkan, Örebro, söker pastoral verksamhetsledare 100%

Sörbykyrkan, Örebro, söker pastoral verksamhetsledare 100%

juli 4, 2017 Publicerad av Kommentarer inaktiverade för Sörbykyrkan, Örebro, söker pastoral verksamhetsledare 100%

– med inriktning ideella, kommunikation och fastighet.

Sörbykyrkans vision: Sörbykyrkan är en utrustande mötesplats för att upptäcka Kristus, växa i honom och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld.

Vi söker dig som utifrån tjänstens utformning vill arbeta aktivt för Sörbykyrkans vision samt våra delmål; se fler i Guds rike, se mer av Guds rike och utbreda Guds rike.

Sörbykyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan, inom Almby församling i Örebro pastorat. Sedan flera år befinner sig församlingsgemenskapen i Sörbykyrkan och Almby församling i en märkbar tillväxt. Vi eftersträvar aktivt en bredd sett till åldrar, liturgiska uttryck och kulturella bakgrunder.

Därför breddar vi nu vårt medarbetarbetarlag med en pastoral verksamhetsledare. Syftet med tjänsten är att underlätta för Sörbykyrkan att fortsätta vara en växande utrustande mötesplats där människor med olika bakgrunder och åldrar har goda möjligheter att möta Jesus och hans kraft och att på ett hållbart sätt vara ideellt engagerade så att fler får upptäcka Kristus. Välkommen till en varm och växande missionsstation för människor som vill vila ut och sändas ut.

Centrala ansvarsområden

Tjänsten innefattar tre huvuddelar som tillsammans möjliggör en 100 % tjänst.

Verksamhetsledning, ca 50 %

 • Ledarstöd och utbildning för ideella medarbetare.
 • Volontärsamordning och volontärrekrytering.
 • Leda och utveckla smågruppsarbete.

Administration, ca 25 %

 • Utveckla och ansvara för intern och extern kommunikation och kontaktregister.
 • Utveckla strategiskt ekonomiskt givande.

Fastighet, ca 25 %

Sörbykyrkans fastighet ägs av EFS Sörbykyrkan. I uppdraget ligger allmän fastighetsskötselinne och ute, kunna se vad som behöver åtgärdas och prioritera behov av underhåll i enlighet med budget, besiktningar, kontakt med hantverkare och vara praktiskt behjälplig till medarbetare.

Upplägg

Du kommer att ingå i vårt team av både ideella och anställda medarbetare samt arbeta nära arbetsledande präst och samordnande präst. Likaså finns det ett fastighetsutskott lokalt, samt en administrativ avdelning via EFS rikskontor. Söndag i Sörbykyrkan är kyrkans grundverksamhet och anställda är generellt i tjänst 3 av 4 söndagar samt 1–2 kvällar i veckan.

Kvalifikationer

Personlighet

 • Det är viktigt att du vill se Guds rike växa och är bekväm med Sörbykyrkans mål och vision.
 • Du är inlyssnande och flexibel i att låta dina ansvarsområden anpassas och förändras över tid utifrån kyrkans behov.
 • Du har en förståelse för människor med olika kulturella och kyrkliga bakgrunder.
 • Du känner glädje och meningsfullhet i att samarbeta med både anställda och ideella medarbetare och är serviceinriktad.

Erfarenheter

 • Du har en personlig kristen tro samt goda ledaregenskaper och blick för helhet.
 • Du har en god förmåga att kunna ta eget ansvar både när du arbetar i team eller självständigt.
 • Du har förmåga att kunna reflektera över vad som kan behöva hanteras längre fram och planera för det.

Sakkunskaper

 • God IT-förmåga; hantera hemsida, Excel, bildprogram, sociala nätverk, medlemsregister och dylikt.
 • Adekvat teologisk utbildning för verksamhetsledningen, samt förmåga att kunna samtala och vägleda om tro.
 • Kunskap och vana i att leda ideella och volontärer.
 • Kunna göra en budgetplanering och följa den.

Meriterande

 • Erfarenhet av praktiskt arbete och att planera fastighetsfrågor.
 • Arbetat med att öka en organisations ekonomiska insamlingsförmåga.
 • Erfarenhet av att arbete i växande organisationer.
 • Vana att leda gudstjänst och predika, gärna med en ekumenisk bredd.
 • Förmåga att arbeta med olika åldersgrupper.

Anställningsform

Förtroendearbetstid, 6 månaders provanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Arbetsgivare är EFS Sörbykyrkan. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Övrigt

För att kunna tillträda tjänsten behövs medlemskap i Svenska kyrkan och EFS.

Verksamheten i Sörbykyrkan formas av vår lokala vision och delmål samt ett avtal mellan Svenska kyrkan och EFS. Svenska kyrkans i Örebro har fem prioriterade områden; Mötesplatser, Dop, Ideella, Kyrkan som samhällsaktör samt Hållbarhet. EFS Sveriges fem prioriterade områden är Personlig tro på Jesus, Fördjupning i bibel och bön, Mission lokalt och globalt, Alla kristna har del i kyrkans uppdrag samt Mötesplatser.

Ansökan

Skicka din ansökan; personligt brev samt CV och eventuellt andra meriterande handlingar som PDF till: ledigajobb@sorbykyrkan.nu. Sista ansökningsdag är 6 augusti. Intervjuer planeras till v. 33.

Kontaktpersoner

Jonas Ahlforn von Beetzen, arbetsledare: Jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se, 076–772 03 90
Ingvar Lundqvist, ordförande: ingvar.lundqvist@bredband.net, 070–979 68 49
Barbro Jonsson, personalutskott: barbro.jonsson14@gmail.com, 073–610 72 70
Karl-Erik Hermansson, fastighetsutskott: karl-erik.hermansson@comhem.se, 070–355 88 66
Stefan Nordström, facklig kontakt, Vision Ekumeniska: stefan.nordstrom@visionekumeniska.se, 073–541 77 82

 %d bloggare gillar detta: